Gespecialiseerde zorg

SanZorg is sinds geruime tijd werkzaam binnen de zorg op het gebied van het geven van maatschappelijke zorg, begeleiding, individueel- en intensieve begeleiding, ouderenzorg, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp.

Zorg op maat

Wij begeleiden cliënten en bieden op maat ondersteuning. Het is onze kracht om de wensen en behoeften van onze cliënten en familie centraal te stellen en onze ondersteuning hierop aan te bieden. Wij streven ernaar om onze cliënten te begeleiden om weer goed mee te kunnen doen met de samenleving.

Sandra